Det er berre «toppen av isfjellet» ein kan sjå av merda Neptun. Det er berre 1,6 meter av den 22 meter djupe merden som stikk opp over havoverflata.
Går alt etter planen vil den den 22 meter djupe Neptun- merden bli flytta frå Molnes til Ryfylke. Arkivfoto: Torstein Tysvær Nymoen

Fisketank på flyttefot