Foto: Sirianne VIkestad
40 millionar liter mjølkekvote skal kjøpast ut. Arkivfoto: Sirianne Vikestad

Stor interesse for sal av mjølkekvotar