Politibil-illustrasjonsbilde

Trafikkulykke i Etne

Ein trailer køyrte av vegen i Etne fredag kveld. Sør-Vest politi melder at det ikkje var personskade. Utforkøyringa skjedde på E134 ved Steinshagen, nokre kilometer aust for Etne. Ulykka skapte ein del trafikale utfordringar. Bilberging blei gjennomført like i etterant.