Administrasjonssjef Liv Johanne Salhus og nytilsett IT-ingeniør Sindre Hodneland viser rundt i dei enorme lokala til AutoStore AS i Åmsosen. Her omorganiserast arealet for tida, i tråd med omfattande utviding av bedrifta. Foto: Øystein Birkenes
Administrasjonssjef Liv Johanne Salhus og nytilsett IT-ingeniør Sindre Hodneland viser rundt i dei enorme lokala til AutoStore AS i Åmsosen. Her omorganiserast arealet for tida, i tråd med omfattande utviding av bedrifta. Foto: Øystein BirkenesBilde 1 av 4

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Autostore treng mange nye hjernar