Det nye styret i Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidarar. Bak frå venstre: Morten Waka, Johannes Skartland, Amalie Lepsøy Hansen
Foran fra venstre: Atle Aas, Cilje Solvig, Deborah Anna Ognøy, Petra Winkler Ognøy og Kaja Storesund Olsen
Foto: Privat
Det nye styret i Haugaland krets av Norges KFUK-KFUM-speidarar. Bak frå venstre: Morten Waka, Johannes Skartland, Amalie Lepsøy Hansen Foran fra venstre: Atle Aas, Cilje Solvig, Deborah Anna Ognøy, Petra Winkler Ognøy og Kaja Storesund Olsen Foto: Privat

Blir ny kretsleiar for speidarar på Haugaland