Her har Nils Reimers sin arbeidsdag for teknologiselskapet Tomax AS. Foto: Arne Frøkedal
Her har Nils Reimers sin arbeidsdag for teknologiselskapet Tomax AS. Foto: Arne Frøkedal

Følgde draumen og blei oppfinnar