Claus Dalby kjem til Etne for å halda føredrag. 
Pressefoto
Claus Dalby kjem til Etne for å halda føredrag. Pressefoto

Dansk hage-guru på besøk