Straumforbruket før Skånavik Ølen Kraftlag gjekk frå samvirkeforetak til å bli aksjeselskap, avgjorde kva den enkelte fekk i aksjar. Westcon er storforbrukar og er den klart største eigaren i SØK AS. Westcon vil ha spørsmålet om sal på dagsorden. Det kan gi selskapet 55 millionar kroner frå aksjane SØK har i Haugaland Kraft AS. Foto: Jon Edvardsen
Straumforbruket før Skånavik Ølen Kraftlag gjekk frå samvirkeforetak til å bli aksjeselskap, avgjorde kva den enkelte fekk i aksjar. Westcon er storforbrukar og er den klart største eigaren i SØK AS. Westcon vil ha spørsmålet om sal på dagsorden. Det kan gi selskapet 55 millionar kroner frå aksjane SØK har i Haugaland Kraft AS. Foto: Jon Edvardsen

Kampen om kraftmillionar blussar opp