Etne kommune har gitt Sandvik gard i Skånevik pålegg om å fjerna søppel som er dumpa på eigedomen.
Foto: Privat
Etne kommune har gitt Sandvik gard i Skånevik pålegg om å fjerna søppel som er dumpa på eigedomen. Foto: Privat

Pålagt å fjerna søppel