Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) meiner Småfolk Barnehage ikkje nokon grunn til å vere uroa om kommunen sjølv skal bestemme storleiken på støtten til den private barnehagen.
ARKIVFOTO
Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) meiner Småfolk Barnehage ikkje nokon grunn til å vere uroa om kommunen sjølv skal bestemme storleiken på støtten til den private barnehagen. ARKIVFOTO

Reagerer på lokketilbod