Industriområdet er sør for Berge Sag og Trelast sine produksjonslokale på Nerheim. Også området nærmast Berge Sag er med i planen, men dei er på vent fordi Fylkesmannen og fylkeskommunen er skeptisk til dei store overskotsmassane i denne delen.
Ølen Næringspark AS skal stå for utbygging av den nye næringsområdet på Nerheim i Ølen som i utgangspunktet er på 90 dekar. I tillegg til kommunen er det Biovind AS, Vikedal Mur & Anlegg og Tveit Maskin. Ølen. Området er sør for Berge Sag sine produksjonslokale i retning Sandeid.

Tre klare for næringspark