Asbjørn Moe i Fikse Næringsutvikling peikar på at det er viktig for utviklinga å alltid ha næringstomter tilgjengeleg. ARKIVFOTO: TORSTEIN NYMOEN
Asbjørn Moe, dagleg leiar i Fikse Næringsutvikling, er svært bekymra for situasjonen blant dei lokale bedriftene. Arkivfoto: Torstein Tysvær Nymoen

Dramatisk for det lokale næringslivet