Grannar har samen med ei rekkje andre lokalaviser fått 1,25 millionar kroner i innovasjonsstøtte frå Medietilsyet.
Grannar har samen med ei rekkje andre lokalaviser fått 1,25 millionar kroner i innovasjonsstøtte frå Medietilsyet.

Grannar blant mottakarane:

Grannar får innovasjonsstøtte