Marita Grønstad er innehavar av klesbutikkane Fjång og Ung//Kar på Etne senter, og ho er bekymra for butikkane sine når omsetninga går så drastisk ned. Foto: Grethe Hopland Ravn
Marita Grønstad er innehavar av klesbutikkane Fjång og Ung//Kar på Etne senter, og ho er bekymra for butikkane sine når omsetninga går så drastisk ned. Foto: Grethe Hopland Ravn

Butikkane mister kundane – fleire stengjer dørene