Slik vil det gigantiske anlegget for oppdrett på land sjå ut når det står ferdig.
Illustrasjon: Salmon Evolution
Slik vil det gigantiske anlegget for oppdrett på land sjå ut når det står ferdig. Illustrasjon: Salmon Evolution

Hatteland investerer i laks