Hotellsjef Inger Karin Larsen fortel at ho misser gjester som ikkje oppdagar at dei har køyrd forbi krysset på E134 i Stordalen før det er for seint for dei å snu. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Hotellsjef Inger Karin Larsen ved Skånevik Fjordhotel har stengd både hotel og restaurant, og leverer berre take-away mat. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Stengjer hotellet, men held motet oppe