Terje Halleland (Frp) i samtale med partikollega og dåverande statssekretær i Samferdsledepartementet, Bård Hoksrud, som var i Ølensvåg for å lytte til heile Haugalandet si klare melding om å prioritere E134 som den sentrale ferdselsåra aust-vest. Slik er det ikkje i Statens vegvesen sine innspel til ny NTP. 
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Terje Halleland (Frp) i samtale med partikollega og dåverande statssekretær i Samferdsledepartementet, Bård Hoksrud, som var i Ølensvåg for å lytte til heile Haugalandet si klare melding om å prioritere E134 som den sentrale ferdselsåra aust-vest. Slik er det ikkje i Statens vegvesen sine innspel til ny NTP. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Ingen opptur for E134