Kommunepolitikar Linda Skaar for Miljøpartiet dei grøne meiner det er viktig å få fram kva lokale bedrifter bidrar med i det grøne skiftet. Partiet vil gjerne bidra til samarbeid for å få fram gode, lokale klimatiltak. 
Foto: Jon Edvardsen
Kommunepolitikar Linda Skaar for Miljøpartiet dei grøne meiner det er viktig å få fram kva lokale bedrifter bidrar med i det grøne skiftet. Partiet vil gjerne bidra til samarbeid for å få fram gode, lokale klimatiltak. Foto: Jon Edvardsen

Inviterer til å ta klimasats