Kolumbus sine grøne bussar er framleis å sjå på vegane, men i mindre omfang enn før. ARKIVFOTO: TORSTEIN NYMOEN
Kolumbus sine grøne bussar er framleis å sjå på vegane, men i mindre omfang enn før. ARKIVFOTO: TORSTEIN NYMOEN

Kolumbus held hjula i gang