Lensmann i Sauda og Suldal, Siri Fisketjøn Indrebø og lensmann i Etne og Vindafjord, Ingvar Gjærde håpar ikkje underskotet i Sør-Vest politidistrikt fører til at ledige stillingar vårt distrikt blir ståande tomme over tid. Foto: Grethe Hopland Ravn
Lensmann i Sauda og Suldal og GDE-leiar, Siri Fisketjøn Indrebø må bruka meir tid på prosessen med å finna lensmann Ingvar Gjærde sin arvtakar. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Få søkjarar til stilling som lensmann