Jan Bauge (t.v.), Anders Sørheim og konsernleiar Christian Becker tilbyr prosjektadministrasjonstenester frå nytt kontor i Medvind24 Næringshage i Ølensvåg. Foto: Irene Mæland Haraldsen
Jan Bauge (t.v.), Anders Sørheim og konsernleiar Christian Becker tilbyr prosjektadministrasjonstenester frå nytt kontor i Medvind24 Næringshage i Ølensvåg. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Jaktar lokal kompetanse