Kaldt vêr og moderat med vatn i Etneelva har ført til at laksen ventar med å gå opp i elva. Det er nesten ikkje registert villkaks på veg oppover i vassdraget, men godt med smolt som vil ut i sjøen. Arkivfoto
Kaldt vêr og moderat med vatn i Etneelva har ført til at laksen ventar med å gå opp i elva. Det er nesten ikkje registert villkaks på veg oppover i vassdraget, men godt med smolt som vil ut i sjøen. Arkivfoto

Laksen ventar på temperatur