Fungerande rektor Gro Anett Espevoll ved Ølen skulen trur både elevar og lærarar gler seg til skulestart for småtrinnet. Det blir ein heilt annleis skulekvardag enn elevane hadde før skulane vart stenge på grunn av koronaviruset.
Gro Anett Espevoll har dei siste månadane vore tilsett i konstituert rektorstilling ved Ølen skule. No er ho tilsett som rektor. Foto: Jon Edvardsen

Likar å vera i praksisfeltet