Nav meld om ny nedgang i arbeidsløysa, men det er enno langt att til normanlen.
Nav meld om ny nedgang i arbeidsløysa, men det er enno langt att til normanlen.

Nesten 3.400 færre ledige sist veke