Den nye el-ferja «Matre» blir utsleppsfri når ladestasjonane er på plass og båten kan gå på elektrisk drift. Foto: Irene Mæland Haraldsen
Den nye el-ferja «Matre» blir utsleppsfri når ladestasjonane er på plass og båten kan gå på elektrisk drift. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Bli med om bord i den historiske el-ferja