Vik skule er i best stand blant dei minste skulane i Vindafjord, medan det er verre for Bjoa, Imsland og Vats, ifølgje Norconsult. Med overkapasitet i skulane kan Imsland og Bjoa stå lagleg til for hogg. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Vik skule er i best stand blant dei minste skulane i Vindafjord, medan det er verre for Bjoa, Imsland og Vats, ifølgje Norconsult. Med overkapasitet i skulane kan Imsland og Bjoa stå lagleg til for hogg. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Meiner Vindafjord har for mange klassar