Anette Laureid Hovd er medeigar og driv den private Småfolk barnehage som per i dag har 30 ledige plassar. Ho stussar over at kommunen no vel å bruke millionbeløp på å utvide kapasiteten ved Enge barnehage. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Anette Laureid Hovd er medeigar og driv den private Småfolk barnehage som per i dag har 30 ledige plassar. Ho stussar over at kommunen no vel å bruke millionbeløp på å utvide kapasiteten ved Enge barnehage. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Reagerer på brakkeflytting