Anne Lise Mortveit i Skjold set stor pris på sommarblomen frå Grannar. Blomen får ho for iherdig innsats for speidaren i 45 år. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Anne Lise Mortveit i Skjold set stor pris på sommarblomen frå Grannar. Blomen får ho for iherdig innsats for speidaren i 45 år. Foto: Grethe Hopland Ravn

45 år i leirbålskappa