Dexter av Velde er saman med seks andre lokale produsentar med på Gladmat si lokalmatliste. Dyra er grasfôra på beita til Harald Velde og Camilla Torland Velde i Øvre Vats. Foto: Øystein Silde Frønsdal
Dexter av Velde er saman med seks andre lokale produsentar med på Gladmat si lokalmatliste. Dyra er grasfôra på beita til Harald Velde og Camilla Torland Velde i Øvre Vats. Foto: Øystein Silde Frønsdal

Grasfôra kjøt på matliste