Ole Johan Vierdal viser fram bilde av brota etter fallet frå torvtaket. Han blir gåande på krykker utover hausten. Foto: Øystein Silde Frønsdal
Ole Johan Vierdal viser fram bilde av brota etter fallet frå torvtaket. Han blir gåande på krykker utover hausten. Foto: Øystein Silde Frønsdal

Høg fot ei god stund til