Gamle E134, opp langs Rullestadjuvet, kan bli trasé for eit spektakulært og årleg billøp.
FOTOMONTASJE: Google Streetview/Rune Johannesen
Gamle E134, opp langs Rullestadjuvet, kan bli trasé for eit spektakulært og årleg billøp. FOTOMONTASJE: Google Streetview/Rune Johannesen

Planlegg spektakulært billøp i Etne