Ekspertane meiner nordmenn er alt for dårlege med den sikkerheita og åtvarar mot stadig meir aktive nettsvindlarar. Illustrasjonsfoto
Ekspertane meiner nordmenn er alt for dårlege med den sikkerheita og åtvarar mot stadig meir aktive nettsvindlarar. Illustrasjonsfoto

— Svindlarane ler av nordmenn sine passordvanar