Janne Urdal Aursnes er styreleiar i Vindafjordhallen. Ho ventar spent på forsikringsoppgjeret, og er klar på at eit likeverdig bygg må opp igjen.
Foto: Øystein Silde Frønsdal
Styreleiar Janne Urdal Aursland i Vindafjordhallen synest det er ein trist dag etter at KLP ikkje vil godta å betale full forsikring. Arkivfoto

Held politikarane i øyro