Janne Urdal Aursnes er styreleiar i Vindafjordhallen. Ho ventar spent på forsikringsoppgjeret, og er klar på at eit likeverdig bygg må opp igjen.
Foto: Øystein Silde Frønsdal
Styreleiar Janne Urdal Aursland Vindafjordhallen meiner det er vel verd å kjempe for at KLP skal betale full forsikring, Arkivfoto

Held politikarane i øyro