Atle Aas, Madelen Jacobsen Harboe og Karoline Straumstein førebur seg til Etnemarknaden. Dypping av lys og laging av lys i forskjellige former må til når dei skal stå på stand under marknaden. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Litledalen Lys AS seier takk for seg. Her dagleg leiar og hovudaksjonær Atle Aas, saman med Madelen Jacobsen Harboe og Karoline Straumstein. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Litledalen Lys AS avsluttar