Det ekstraordinære formannskapsmøtet i Vindafjord gjekk føre seg på Teams, men tre representantar frå administrasjonen møtte i formannskapssalen. Marit Øverland Ilstad (einingsleiar, kommunalteknisk, t.v.) og fungerande rådmann Anne Sofie Sandvik (t.h.). Personal- og organisasjonssjef Kristin Marie Dahle var også til stades. Grannar måtte forlate salen etter kort tid.
Foto: Anita Haugland
Det ekstraordinære formannskapsmøtet i Vindafjord gjekk føre seg på Teams, men tre representantar frå administrasjonen møtte i formannskapssalen. Marit Øverland Ilstad (einingsleiar, kommunalteknisk, t.v.) og fungerande rådmann Anne Sofie Sandvik (t.h.). Personal- og organisasjonssjef Kristin Marie Dahle var også til stades. Grannar måtte forlate salen etter kort tid. Foto: Anita Haugland

Lukka dørene i formannskapet