Comeback på den lokale arenaen. Etter lang tid i Stavanger har Kurt Inge Nybru, kjent som mangeårig rootssjef, vendt attende til heimelege strøk og blir eigedomsmeklar med kontor i Sauda.
Pressefoto
Comeback på den lokale arenaen. Etter lang tid i Stavanger har Kurt Inge Nybru, kjent som mangeårig rootssjef, vendt attende til heimelege strøk og blir eigedomsmeklar med kontor i Sauda. Pressefoto

Blir eigedomsmeklar i heimkommunen