Settefiskanlegget i Fjæra opna i 2016. No førebur Mowi ei utviding som vil kunne meir enn tredoble kapasiteten målt i fiskemengd.
FOTO: TORSTEIN NYMOEN
Settefiskanlegget i Fjæra opna i 2016. No førebur Mowi ei utviding som vil kunne meir enn tredoble kapasiteten målt i fiskemengd. FOTO: TORSTEIN NYMOEN

Planegg stor utviding i Fjæra

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!