Åtte prosent av alle dei spurde mellom 15 og 74 år, eller meir enn 300.000 personar, har blitt svindla på ein måte som hadde fått økonomiske konsekvensar. I aldersgruppa 15 til 34 år er delen som har fått ei slik dyrekjøpt erfaring det siste året, heile 15 prosent.
Foto: Erik Johansen / NTB / NPK
Åtte prosent av alle dei spurde mellom 15 og 74 år, eller meir enn 300.000 personar, har blitt svindla på ein måte som hadde fått økonomiske konsekvensar. I aldersgruppa 15 til 34 år er delen som har fått ei slik dyrekjøpt erfaring det siste året, heile 15 prosent. Foto: Erik Johansen / NTB / NPK

Heimekontor aukar risiko for svindel