Misnøgd med Telenor. Wenche S. Lilleland må heilt ut på tunet for å leita etter signal når fasttelefonen sviktar og mobilsignala ikkje verkar innandørs. Foto: Irene Mæland Haraldsen
Wenche S. Lilleland ved Fjellgardsvatnet i Vikedalsdalen har i årevis retta søkjelyset på dårleg mobildekning og ustabil tilgang til internett. No er betre mobildekning ikkje så langt unna etter at kommunale midlar til breiband er omdisponert for å dekkje ei spleiselag med Telenor. Arkivfoto

Kan snart stole på mobilen

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!