I tillegg til nye gangfelt, er det laga trafikkøyar ved krysset mellom E134 og Mulagata ved kyrkja i Ølen sentrum. Dessutan blir fortau mellom Sjoargata og Mulagata utvida til standard 2,5 meter breidde. Smalare vegbane gir lågare fart. 
Foto: Jon Edvardsen
I tillegg til nye gangfelt, er det laga trafikkøyar ved krysset mellom E134 og Mulagata ved kyrkja i Ølen sentrum. Dessutan blir fortau mellom Sjoargata og Mulagata utvida til standard 2,5 meter breidde. Smalare vegbane gir lågare fart. Foto: Jon Edvardsen Bilde 1 av 3

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Rustar opp med korona-midlar:

Sikrar med korona-pengar