Vindafjord kommune brukar meir pengar enn det er på budsjettet for tredje året på rad. Økonomisjef Vegard Bang åtvara mot å tru at skatteinntekter alltid vil bere kommuneøkonomien.
Vindafjord kommune brukar meir pengar enn det er på budsjettet for tredje året på rad. Økonomisjef Vegard Bang åtvara mot å tru at skatteinntekter alltid vil bere kommuneøkonomien.

Skatteinntekter gir håp for Vindafjord kommune:

Skatteinntekter gir litt lys i tunnelen