Til saman 10 personar har søkt på stillinga som lensmann i Etne og Vindafjord.
ARKIVFOTO
Til saman 10 personar har søkt på stillinga som lensmann i Etne og Vindafjord. ARKIVFOTO

Større konkurranse om lensmann-stilliga:

Fekk ein søkjar ekstra på overtid