et er berre Ølen, Vikedal og Skjold som vil ha grunnskule i framtida dersom Norconsult sitt alternativ for den framtidig vindafjordskulen får gjennomslag. I så fall mistar seks bygder skulen sin. Fire av sju kommunale barnehagar blir også føreslått nedlagt. 
Foto: Jon Edvardsen
Framtida for ni skular blir tema i tre folkemøte i Vindafjord i dei to første vekene i desember. Folkemøta blir for tre skulekrinsar i slengen, plassert i Ølen, Vikedal og Skjold. Fristen for høyringsinnspel er 31. desember. Fotomontasje: Jon EdvardsenBilde 1 av 2

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Legg opp til folkemøte med påmelding