Landbruksvegen i Øyno er blitt godt synleg for alle som går tur frå Øyno til Blomstøl.
FOTO: ANITA HAUGLAND
Landbruksvegen i Øyno er blitt godt synleg for alle som går tur frå Øyno til Blomstøl. FOTO: ANITA HAUGLAND

Bygde veg utan godkjenning