Koronasmitte har tatt seg opp i sentrale delar av landet, og kommuneoverlegane Elisabeth Winterthun i Etne og Terje Kleiven i Vindafjord, meiner kvar enkelt må vurdere kva som er nødvendig å delta på i førjulstida. 
Foto: Jon Edvardsen
Koronasmitte har tatt seg opp i sentrale delar av landet, og kommuneoverlegane Elisabeth Winterthun i Etne og Terje Kleiven i Vindafjord, meiner kvar enkelt må vurdere kva som er nødvendig å delta på i førjulstida. Foto: Jon Edvardsen

Er ikkje året for julebord