(Tekst flytta frå sak i avis 64-20). Kommunalsjefane Hans Erik Lundberg og Anne Sofie Sandvik håpar at korona-fondet får bein å gå på. Kommunane Etne og Vindafjord har aliert seg med Medvind Næringshage i søknadsprosessen.
Foto: Arne Frøkedal
Anne Sofie Sandvik har ikkje fått saka. ARKIVFOTO: ARNE FRØKEDAL FOTO: Arne Frøkedal

Kamp om nye fondsmidlar

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!