Å lesa høgt for kvarandre er ei god oppleving og dannar grunnlaget for samtalar og diskusjon. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Å lesa høgt for kvarandre er ei god oppleving og dannar grunnlaget for samtalar og diskusjon. Foto: Grethe Hopland Ravn

Inviterer til ny lese-oppleving    

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!