Solid vekst på Bjoa. Ole Marthon Granberg er snart klar med ein ny type vernehanskar.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Bedriftseigar Ole Marthon Granberg på Bjoa kjem i dette innlegget med ei kraftsalve mot forslag i skulebruksplanen som betyr kroken på døra for bygda sin skule. Arkivfoto: Irene Mæland Haraldsen

Kommunalt overtramp, maktmisbruk og plyndring av Bjoa?

Det er ikke mange ganger i mitt liv jeg at setter meg ned og skriver et innlegg i lokalpressen. Jeg har en mistanke om at dette må være første gangen.

Overtramp er et sterkt uttrykk som sjelden bør brukes. Det betyr bl.a.: å krenke noen, eller å vanære, ydmyke eller å såre noen. Plyndring skjer når politikere med letthet kan plyndre befolkningen. På Bjoa kan vi stille spørsmål om innbyggerne her ute blir plyndret for rettmessige, offentlige midler til fordel for andre mer sentrale strøk i kommunen?

Rådmannen har med formannskapets velsignelse ordnet seg en skreddersydd rapport fra Norconsult til hundretusener av skattekroner som skal gi ham et objektivt grunnlag for å kunne erklære Bjoa skole som rive- og saneringsverdig. Dette har skjedd uten noen som helst politisk forankring, og stikk i strid med gjeldende kommuneplaner. Det er trist at noen oppfører seg slik, og ikke heller sier det med rene ord. Finansminister Sanner forsøkte seg på det samme når han skulle befri seg selv fra ansvar i forbindelse med ansettelsen av den nye oljefondssjefen for ikke lenge siden. Men han hadde et Storting å forholde seg til. Det virker ikke som verken rådmannen eller formannskapet har de samme utfordringer med tanke på et svært så tafatt kommunestyre og ordfører.

Om skolen blir revet, så blir den aldri bygget opp igjen – tatt i betraktning av at Bjoa blir sett på som en salderingspost i kommuneregnskapet. Skattekronene fra Granberg AS og bedriftens ansatte trengs ikke for å opprettholde bygda her ute, virker det som. Disse skattekronene tas som en selvfølge, og de trengs tydeligvis for å opprettholde andre sentrale strøk i kommunen.

Alle på Bjoa vet selvfølgelig at vi har en skole som ikke ville vært akseptabel om den lå i f.eks. «pene» Bærum kommune. Men nå bor ikke vi her ute i Bærum kommune. Ingen av barna som går på skolen har blitt syke på grunn av dårlig inneklima. Ingen av barna er blitt samfunnstapere på grunn av manglende pedagogiske hjelpemidler og lignende. Tvert imot. Skolen har høyt, kompetente lærere som gjør at den ligger på et absolutt akseptabelt, faglig nivå.

Jeg forstår det slik at den politiske prosessen rundt bestillingen av Norconsult-rapporten har vært helt fraværende. Det er rådmannen som har kjørt solo her, med et oppmuntrende og bifallende formannskap bak seg. Hvor er det blitt av ordføreren vår? Hvor er de øvrige, folkevalgte politikerne i kommunen?  Gjemmer de alle hodet sitt i sanden og toer sine hender? Hva med Sp-politikerne? Vil de virkelig bli husket for å være med å klubbe igjennom noe som er så distriktsfiendtlig for Bjoa? Tror de virkelig at rådmannen er en gud bare fordi han er flink med Excel og pluss og minus?

Jeg driver en bedrift på Bjoa som omsetter for flere hundre millioner kroner. Vi har eksistert her ute siden 1961.

Hvordan kan det da ha seg at man utelukkende ser på noen lusne lærerlønninger og vedlikeholds-kroner til en liten skole som ikke bare er viktig for bygda og boligprisene er ute, men også veldig viktig for rekruttering og videre vekst for Granberg AS? Uten skolen så kollapser bygda! Bedriften genererer betydelige skatteinntekter for kommunen både direkte og indirekte som gjør skolebudsjettet latterlig lite i forhold, i alle fall om vi ser på de skattekronene som vil komme inn fra vår bedrift i kommunekassen i 2021. Skal den høna som legger gullegget drepes?

For byråkrater er det dessverre alltid vanskelig å se sammenheng mellom kommunal drift og privat næringsvirksomhet. Byråkrater og svært mange politikere skjønner seg ikke på det som gjelder verdiskapning, og de store utfordringer som grundere og verdiskapere går igjennom. Det virker som de faktisk tror at de er til for oss som skaper arbeidsplassene, og ikke motsatt. I Vindafjord kommune er de så redde for å snakke direkte med næringslivet at de har utkontraktert slikt, særdeles viktig arbeid til en privat bedrift hvor de selv eier kun 10,81% av aksjene (Medvind 24).

Når jeg i 2013 skulle etablere vårt EU-lager i Sverige var det to nabokommuner (Varberg og Halland) som kjempet om oppmerksomheten. Varberg trakk til slutt det lengste strået. Når jeg sammenligner profesjonaliteten mellom disse to, svenske kommuner og Vindafjord kommune, så vil jeg si at det er pinlig å ha sitt hovedkontor i Vindafjord kommune.

Når en sitter i kommuneadministrasjonen har man ingen konkurranse virker det som, det er monopol-tankegangen som regjerer, og ikke fornuften. Kunden eksisterer ikke. Det eneste som eksisterer er skatteobjektet. Jeg befinner meg selv i en ganske annen verden, og vet litt om hva konkurranse er, og hvordan man helst skal oppføre seg mot de som gir en levebrødet.

En kan bli så provosert av slik total mangel på kundeforståelse, at man har lyst til å grine. Når kommunen trenger flere skattekroner, og må finne ut om det finnes noen flere hønsehus eller annet her ute man kan skattlegge, så sender de sine representanter fra eiendomsskattekontoret. Med unntak av tiltaksprisen som Granberg AS mottok i 1994, så er den eneste oppmerksomheten min bedrift har mottatt (fra kommunalt hold) en såkalt synfaring i forbindelse med slik eiendomsskatt.  Dette «flotte» besøket skjedde i november i fjor. La dette faktum synke inn for de som gidder å bruke hodet. Ikke en gang et lite julekort har kommunen tatt seg råd til gjennom alle disse årene. Dette bare beviser hvor lite kommuneadministrasjonen forstår seg på privat næringsvirksomhet og verdiskaping.

Tenk om noen skulle begynne å bruke hodet i kommunen, og forsøke å berge skolen som ligger i ei bygd med en stor bedrift som forhåpentligvis skal fortsette å smøre det kommunale maskineriet i årevis framover – i tilfelle vi da ikke flytter hele virksomheten til f. eks. Tysvær med tanke på ekspansjonsfasen vi nå er inne i med behov for ny rekruttering? Mindre enn 1 promille av omsetningen vår faktureres til lokale bedrifter innenfor kommunen. Så lite betyr Vindafjord for Granberg AS salgsmessig.

Jeg håper virkelig at våre folkevalgte politikere (i alle fall de som representerer Senterpartiet!) setter på flomlyset for å få avdekket om den politiske prosessen rundt bestillingen av Norconsult-rapporten har vært som den skal. De av våre politikere som tar sitt politiske ansvar på største alvor vil i så tilfelle presse igjennom en ny debatt hvor de bl.a. vil se på om de samfunnsøkonomiske konsekvensene er verdt de lusne kronene vi her snakker om, eller i det minste kommer opp med et par alternative løsninger.  Er det virkelig verdt å regelrett legge ned ei bygd hvor en av kommunens betydelige arbeidsplasser har sitt hovedkontor og hvor det genereres millionverdier hvert eneste år? Har virkelig all sunn fornuft tatt kvelden hos våre lokale myndigheter?

Skal kommunens byråkrater og politikere i 2020 og 2021 virkelig bli husket for overtramp, maktmisbruk og muligens endog plyndring av den lille Bjoa-bygda vår? Jeg skal i så tilfelle garantere at jeg skal få satt opp et rimelig stort minnesmerke slik at denne ugjerningen aldri vil bli glemt.

 

Ole Marthon Granberg