Ifølgje kommunedirektør Yngve Folven Bergesen i Vindafjord er det nødvendig å kutte over 20 millionar kroner i budsjettet for neste år. Det er utanom 6,5 millionar kroner i ekstra i covid-utgifter som Vindafjord har søkt om å få kompensert frå staten. Forslaget blir presentert 10. november. 
Foto: Jon Edvardsen
I løpet av den siste veka i januar legg kommunedirektør Yngve Folven Bergesen fram forslag om skular og barnehagar for framtida i kommunen. Han seier prognosar og elevtal berre er ein del av vurderinga som ligg bakl forslaget. Foto: Jon Edvardsen

Må kutte over 20 millionar

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!