I handlingsprogrammet for fylkesvegane i Vindafjord har Vikevegen mellom Isvik og Vikebygd tre postar med til saman 16 millionar kroner i 2021. No vil fylkeskommunen fikse på møteplassar for 3 millionar kroner. I Grannar på torsdag etterlyste transportør Kjell Erik Gangstø og leiar Gunn Vikingstad i Vikebygd grendeutval handling frå politikarane for å få gjort noko. 
Foto: Jon Edvardsen
I handlingsprogrammet for fylkesvegane i Vindafjord har Vikevegen mellom Isvik og Vikebygd tre postar med til saman 16 millionar kroner i 2021. No vil fylkeskommunen fikse på møteplassar for 3 millionar kroner. I Grannar på torsdag etterlyste transportør Kjell Erik Gangstø og leiar Gunn Vikingstad i Vikebygd grendeutval handling frå politikarane for å få gjort noko. Foto: Jon Edvardsen

Parkerer store delar av vedtatt vegprogram

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!